Write a dialogue in German that takes place at a restaurant. Then, read two of y

Write a dialogue in German that takes place at a restaurant. Then, read two of your peers’ dialogues and ask them questions in German and/or give them specific feedback to revise their writing. Read the articles and watch the videos in this week’s lesson before you write your first post. Your dialogue must begin with an explanation in English of why your characters are using the Sie- or du-form in your dialogue.The dialogue must be 20 lines long in German and include the following:1. A greeting from each character in German.2. Your dialogue must include three questions. Remember to start each question with a question word such as wie (how), was (what), warum (why), wie viel (how much), wo (where, as in a location), wohin (where to, as in, to where are you going) and woher (where from, as in, from where are you coming). Just as in English, the question words are always immediately followed by a verb, so be sure to use the correct word order.3. Your dialogue must also include a waiter (der Kellner) or a waitress (die Kellnerin). Der Kellner oder die Kellnerin must ask you what you would like to order. Remember that the waiter or waitress is at work and does not consider you or your dining partner to be a close friend, so be sure to use the Sie-form when speaking to the waiter/waitress or being addressed by the waiter/waitress.4. At the end of your meal, one of your characters must ask for the check. Remember that in Germany, the wait staff will not bring the check to your table until you ask for it. One character in your dialogue must ask for the check by saying: „Die Rechnung, bitte“.5. At the end of your dialogue, remember to have the characters say goodbye to each other.
Requirements: long lengthy

Learning Goal: I’m working on a foreign languages presentation and need an expla

Learning Goal: I’m working on a foreign languages presentation and need an explanation and answer to help me learn.
Hello I am preparing for a 4min korean self-introduction preparation. I have attached the questions and I have drafted answers for a few questions already. Please feel free to add and change anything
*at least 5 sentences must be in political form
Not sure with the word count but I am willing to change the price quote.

Learning Goal: I’m working on a foreign languages presentation and need an expla

Learning Goal: I’m working on a foreign languages presentation and need an explanation and answer to help me learn.
Hello I am preparing for a 4min korean self-introduction preparation. I have attached the questions and I have drafted answers for a few questions already. Please feel free to add and change anything
*at least 5 sentences must be in political form
Not sure with the word count but I am willing to change the price quote.

Learning Goal: I’m working on a foreign languages writing question and need an e

Learning Goal: I’m working on a foreign languages writing question and need an explanation and answer to help me learn.
Hello I am preparing for a 4min korean self-introduction preparation. I have attached the questions and I have drafted answers for a few questions already. Please feel free to add and change anything
*at least 5 sentences must be in political form
Not sure with the word count but I am willing to change the price quote.

Learning Goal: I’m working on a foreign languages presentation and need an expla

Learning Goal: I’m working on a foreign languages presentation and need an explanation and answer to help me learn.
Hello I am preparing for a 4min korean self-introduction preparation. I have attached the questions and I have drafted answers for a few questions already. Please feel free to add and change anything
*at least 5 sentences must be in political form
Not sure with the word count but I am willing to change the price quote.

Learning Goal: I’m working on a foreign languages presentation and need an expla

Learning Goal: I’m working on a foreign languages presentation and need an explanation and answer to help me learn.
Hello I am preparing for a 4min korean self-introduction preparation. I have attached the questions and I have drafted answers for a few questions already. Please feel free to add and change anything
*at least 5 sentences must be in political form
Not sure with the word count but I am willing to change the price quote.

Learning Goal: I’m working on a foreign languages writing question and need an e

Learning Goal: I’m working on a foreign languages writing question and need an explanation and answer to help me learn.
Hello I am preparing for a 4min korean self-introduction preparation. I have attached the questions and I have drafted answers for a few questions already. Please feel free to add and change anything
*at least 5 sentences must be in political form
Not sure with the word count but I am willing to change the price quote.

Go to this website: https://www.vhlcentral.com/ Contact me for the username and

Go to this website: https://www.vhlcentral.com/ Contact me for the username and password Once you log in, press the Aventuras class that started on June 7 and ends on August 1. Once you press it, all the homework will pop up. There is overdue homework, but my teacher will still accept it so please get that done before you move on to the homework that is due on Sunday. Let me know if you have any questions!

Learning Goal: I’m working on a foreign languages question and need an explanati

Learning Goal: I’m working on a foreign languages question and need an explanation and answer to help me learn.Språk i världen och EULäs hela avsnittet Språk i världen. Gör sedan uppgiften Språk i EU under Övningar | Språk i världen och lämna in en sammanhängande text med dina svar.Det finns cirka 20 olika officiella språk i EU. Svenska är ett av dem. Det betyder att dokument och en hel del tal måste översättas eller tolkas till alla dessa språk. Tanken är att alla som är medlemmar i EU ska kunna tala, skriva och läsa på sitt modersmål. Man ska inte ha någon fördel bara för att man kan något av de stora språken, som engelska eller franska. Samtidigt är det dyrt och omständligt att översätta så mycket material till så många språk. Därför diskuteras det ofta vad som kommer att hända med EU:s språkpolitik i framtiden. Vad tror du?Skriv en sammanhängande text (500-1000 ord) där du motiverar varför du valt det alternativ du valt. Reflektera gärna kring egna erfarenheter av språk och koppla ihop med det du läst i kapitlet.